ติดต่อกลับชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร +66 053 776276