ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน

15 ปี ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”


แนวคิดภายใต้การให้คำปรึกษาสถิติผู้มาใช้บริการศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตารางการให้บริการศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาลัยราชภัฏเชียงราย


วัน
เวลา
กิจกรรมสร้างสุข
ผู้สอน
  จันทร์
16.00 น. – 18.00 น.
  เรียนเต้น Cover Dance   นาย เรวัฒน์ รอดเอียด
  อังคาร
16.00 น. – 18.00 น.
  เรียนร้องเพลง   นาย เรวัฒน์ รอดเอียด
  พุธ
16.00 น. – 18.00 น.
  เรียนการพัฒนาศักยภาพการเป็นพิธีกร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
  พฤหัสบดี
16.00 น. – 18.00 น.
  เรียนการจัดกิจกรรม   นาย เรวัฒน์ รอดเอียด
  ศุกร์
16.00 น. – 18.00 น.
  เรียนบุคลิกภาพ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี